Tuesday, 27 September 2011

KRT3013 - Teknologi Maklumat Sekolah Rendah

Tugasan 1A: Perbincangan Forum (10%)  Tarikh akhir penghantaran: 03 Oktober 2011 (Isnin)
Tugasan 1B: Esei (20%) Tarikh akhir: 07 November 2011 (Isnin)


Tugasan 1C: Pembangunan Blog (30%)  Tarikh akhir: 12 Disember 2011 (Isnin)

No comments:

Post a Comment